خشونت در اسلام

رحمت و بخشش، سیره مستمر علوی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

«دین» تجلى رحمانیت حق بر مردمان است و با «خشونت‌ورزى» هیچ سازگارى ندارد و توصیه به خشونت نمی‌کند، بلکه در منطق دین، خشونت جلوه نابخردى و شیطان‌زدگى آدمى و از جمله سپاهیان جهل و شیطان است؛ چنانکه در حدیثی از امام صادق(ع) رأفت و قساوت، رحمت و غضب، رفق و خُرق، صفح و انتقام، مودت و عداوت و مدارات و مکاشفت در تقابل هم آمده‌اند.

جزئیات

بانوی معاصر و توهم آزادی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

برابری زن و مرد و پاسداشت حقوق و کرامت بانوان، یکی از شاخصه های جوامع مترقی است. جوامع غربی در بهبود کیفیت زندگی زنان و رعایت تساوی آنان با مردان، خود را پیشگام می دانند، اما تحقیقات نشان می دهد که در این کشورها نیز زنان مورد سوء استفاده های بسیار قرار گرفته و حقوقشان پایمال می شود. مقاله پیش رو ضمن اشاره به وضعیت زنان در کشورهای غربی، نگاه اسلام را به مقوله حقوق زن و مرد مورد بررسی قرار می دهد.

جزئیات

آنگاه که خشونت ابزار وصول به هدف قرار گیرد

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

از آنجا که خشونت دستاویز برخی از گروهها و جنبش های اجتماعی برای ایجاد تغییرات سیاسی، فرهنگی و... در جامعه است، این سؤال مطرح می شود که آیا خشونت برای تحقق آرمان ها و اهداف مورد نظر ابزار مفید و اثربخشی می باشد یا نتیجه معکوس داشته، امید به ایجاد تغییراتی مثبت را کم رنگ می کند؟ در مفهوم کلی تر آیا هدف می تواند توسل به خشونت را به عنوان وسیله توجیه نماید؟

جزئیات

راه مبارزه با گروههای افراطی، گسترش اندیشه میانه روی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

چرا عده ای اعتدال را زیر پا گذاشته و به سمت انحراف و افراط گرایی سوق پیدا می کنند؟ چرا سرکوب در جهان امروز شدت یافته است؟ مسئولیت ایجاد تفکر تندروانه ای که دیگران را تکفیر می کند و از قتل آنان ابایی ندارد بر عهده کیست؟ آیا به جا نیست که بینش و تفکر معتدل که آزادی و دموکراسی را پاس می دارد جایگزین اندیشه تکفیری و افراط گرایی کنیم که جز مصیبت و تباهی برای بشریت چیزی در پی ندارد؟

جزئیات