#شیعیان آلمان

نگرانی شیعیان آلمان از حملات سلفی‌ها

۱۳۹۵ بهمن ۲۱

عضو هیات مدیره اسلامی انجمن گروه‌های شیعه در آلمان: «در برخی انجمن‌های ما این نگرانی رو به افزایش است که مساجد و دفاتر ما هدف حملات نئو سلفی‌ها قرار گیرد.»

جزئیات