#شیعیان بحرین

با نخست وزیری ولیعهد، آیا وضعیت شیعیان بحرین بهتر می شود؟

۱۳۹۹ آبان ۲۶

نخست وزیری ولیعهد، امیدهای اندکی برای ایجاد تغییرات سیاسی در بحرین ایجاد کرده است

جزئیات

شیعیان بحرین قربانی مصالح کشورهای غربی

۱۳۹۵ بهمن ۲۹

هر فرد، گروه و تجمعی در این کره خاکی با مسائل و مشکلاتی روبروست و شیعیان ساکن در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز از این مقوله خارج نیستند. مشکلات جوامع شیعی گاه آنی و زودگذر است و گاه نیز ریشه در تاریخ داشته، از میان برداشتن آن سخت و غیر ممکن می نماید. اینکه چه مصائب و مشکلاتی دامنگیر شیعیان گشته، موضوعی است که نویسنده می کوشد در این مقاله بدان پرداخته و علل و زمینه های ایجاد آن را بررسی نماید.

جزئیات