حضرت فاطمه(س)

خواستِ جهان تسنن برای ممنوعیت فیلم بانوی بهشت

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

منتقدان فیلم بانوی بهشت چه می گویند؟

جزئیات

نگاه دقیق حضرت زهرا(س) به لایه های زیرین جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

هوشمندی افراد آنجا خود را نشان می دهد که در تحلیل امور جاری با توجه به واقعیت ها، قضاوت و اظهار نظر می کنند.

جزئیات

پیام فاطمه دعوت به احقاق حق است

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

به هنگام ظلم، وظیفه انسان این است که مقاومت و ایستادگی کند چون ایستادگی نکردن به معنای پذیرفتن ظلم است و قبول ظلم در اسلام ممنوع است

جزئیات

خطبه فاطمیه

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

از دختر پيامبر حقى را گرفته و با گرفتن اين حق سنتى را شكسته بودند. اين بود كه خود را براى طرح شكايت در مجمع عمومى آماده ساخت.

جزئیات