دکتر سریع القلم

چرا همدیگر را قبول نداریم

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مادامی که ایرانی ها برای یک دیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند، هم چنان در فراز و نشیب های تاریخی مُعلق خواهند بود

جزئیات

اصول ثابت توسعه سیاسی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در چه شرایطی می توان یک جامعه را از لحاظ سیاسی توسعه یافته تلقی کرد و با چه شاخص هایی می توان در پی شناسایی جامعه ای بود که از حیث سیاسی در میدان تکامل و پیشرفت قدم نهاده است؟

جزئیات

مدل حکمرانی چینی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

آنچه زمینه را در حاکمیت چین به سوی اجماع سازی سوق داد، «درک مشترک از شرایط و واقعیت‌های درون و برون» بود.

جزئیات

علل افول دموکراسی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هرچند دموکراسی متاعی پر ارزش است ولی انسانِ امروز در کشورهای درحال توسعه، اولویت‌­های دیگری دارد.

جزئیات

ساختار چاپلوسی در جهان سوم

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

چرا در جهان سوم بر خلاف جوامع مدرن، شاهد ساختاری چاپلوس پرور هستیم؟

جزئیات

دولت بایدن و ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اصلِ نزاعِ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه است. لذا، ابتکارِ عمل سیاسی در منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران مهمتر از بهبودِ روابط با بولیوی و کوبا است.

جزئیات

پایان یک ایدئولوژی دیگر

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوری های جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.

جزئیات

چرا خاورمیانه ای ها اینقدر گرفتارند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

عموماً دولت­ها و جوامع این منطقه، علل وضعیتِ نابسامان و جنگ را «بیرونی و خارجی» می­ دانند

جزئیات

دانشگاههای کشور در سال 1410 شمسی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

80 درصد اعتبار یک دانشگاه یا دانشکده به «توانِ آموزش و پژوهشِ اساتید» آن مربوط می شود.

جزئیات

آلمانی ها چگونه حکمرانی می کنند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا اندیشه حکمرانی در آلمان از ایده آلیسم به رئالیسم تبدیل شود و آلمانی ها متوجه محدودیت های خود شوند

جزئیات

ریشه های تصمیم سازی امارات نسبت به اسرائیل

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

شاهزاده های امارات از پان عربیسم و وحدت عربی فاصله گرفته اند و بیشتر به فکر کشور خودشان و آیندۀ اقتصادی آن هستند

جزئیات

آیا ما منزوی هستیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پاسخ کوتاه: بستگی به شعاع دایره ای دارد که در آن زندگی و معاشرت می کنیم.

جزئیات

چرا سیاست مداری در جامعه ما عاقبت خوبی ندارد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

وقتی سیستم نباشد، افرادِ زیر متوسط، جذب قدرت و سِمَت می شوند و افرادِ توانا به حاشیه می روند.

جزئیات

چرا جامعه ما دموکراتیک نمی شود؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

وقتی تاریخِ اجتماعی و سیاسی جامعه خود را مطالعه می­کنیم، می بینیم که در هیچ مقطعی دردرون اِلیت ها، انسجام فکری وجود نداشته است.

جزئیات

غربت استدلال

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

جزئیات

آیا عصر روشنفکری پایان یافته است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مادامی که حاکمان، رشد و توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی ایجاد کنند و ظرفیت های مدیریت آن را داشته باشند، می توانند نگران ناآرامی های سیاسی نباشند

جزئیات

آیا دموکراتیک شدن راحت است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اگر جایی به دنبال دموکراسی می گردیم، مکان آن در مدارهای نخبگان فکری و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند و اصولاً با فکر و اندیشه چگونه برخورد می کنند

جزئیات

وزارت خزانه داری آمریکا و آینده کشور

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هم اکنون به جایی رسیده ایم که فروش نفت، هر نوع سرمایه گذاری خارجی، عملیات بانکی خارجی، عمده تجارت خارجی و واردات مواد غذایی و دارو تابع اخذ مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا است.

جزئیات

آیا برای زندگی معقول تئوری داریم؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بنظر می رسد بی ثباتی های انباشته شدۀ تاریخی، شخصیتی خاص از ما ساخته است. این شخصیت که به نوعی در ناخودآگاهِ بسیاری، فعال است دارای چند ویژگی است:

جزئیات