فدک

برگهای سیاه ستم

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

آیا دستگاه خلافت در قضیه فدک، با حضرت زهرا(س) با شیوه عادلانه و منصفانه برخورد کرد؟

جزئیات

پیام فاطمه دعوت به احقاق حق است

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

به هنگام ظلم، وظیفه انسان این است که مقاومت و ایستادگی کند چون ایستادگی نکردن به معنای پذیرفتن ظلم است و قبول ظلم در اسلام ممنوع است

جزئیات