تفسیر قران

معنای تعظیم شعائر و اهداف مومنان در پرتو آیاتی از قران کریم

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

معنای شعائر در ایات قرانی چیست؟ در این کتاب اسمانی چه اهدافی برای انسانها بر شمرده شده. سخن پیرامون اهداف انسان است؛ هدف مؤمن به شکل عام، مهاجر و پناهنده به شکل خاص و در نهایت اهداف دوستداران امام حسین علیه السلام را بیان می کنیم.

جزئیات