حکومت امام علی

حق آزادی تعیین سرنوشت سیاسی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

دلالت سخنان و رفتار امام علی (ع) بر اینکه مردم حقّ دارند آزادانه سرنوشت سیاسی خود را به دست خویش رقم زنند، کاملاً روشن و گویاست.

جزئیات

زمانیکه که اسلام پیروز شد و غرب شکست خورد

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

شاخصه های منحصر به فرد حکومت امیرمؤمنان(ع) پیش از او هرگز دیده نشده و پس از او تکرار نخواهد شد؛ حکومتی که دوام زیادی نداشت ولی در همین دوره کوتاه نیز اسلام حقیقی را به درستی به نمایش گذاشت. اما چرا جهانیان تجربه موفق حضرت را در حکومتداری نادیده گرفته، از آن الگو نمی گیرند؟

جزئیات