#ام البنین

دومین طلایه‌دار پیام‌آوران کربلا

۱۳۹۵ اسفند ۲۲

خورشید همواره در چشمان مادرانی طلوع می کند که به دوردست‌ها خیره شده اند و برای فرداها مردان و زنانی می پرورانند تا در زمین، این امانت الهی جانشینی آسمانی باشند. دامان تربیت مادران مهد پرورش انسان‌های پاک و خدایی است و ما با نگاهی درس آموز از زندگانی این مادران توشه معرفت برمی چینیم.

جزئیات