تبدیل دوست به دشمن

ایران، دوستان اندک و دشمنان پرشمار

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

برخی از سیاستمداران یکی از راههای برون رفت از مشکلات کشور را در تعامل سازنده با جهان می دانند، اما همه اصحاب قدرت در ایران اینگونه فکر نمی کنند؛ چنانکه حسن روحانی چندی پیش در سخنانی گفت: «نمی‌دانم چرا برخی از تعامل با جهان بدشان می‌آید و به آن حساسیت دارند

جزئیات