حارث همدانی

آیا اسلام به سکونت در شهرهای بزرگ فرا می خواند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

معيار ارزيابى محلّ سكونت، صرفاً «شهر» و يا «روستا» بودن و يا بزرگى و كوچكى تجمّع انسانىِ انتخاب شده براى زندگى نيست؛ بلكه ميزان، امكان دسترسی به فرصتهای علمى، اخلاقى و عملى بیشتر است

جزئیات