اعتدال

الگوی اعتدال

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

از جمله شاخصه‌هاى برجسته در زندگی و حکومت على(ع) اعتدال و میانه‌روى در همه‌ امور و پرهیز از افراط و تفریط است و از این‌رو زندگی و حکومت آن حضرت، زندگی و حکومتى نمونه و معیار است. باور امیرمؤمنان على(ع) این بود که جاده‌ حق و مسیر الهى و سنت نبوى از افراط و تفریط به دور است و نمى‌توان جز براساس اعتدال و میانه‌روى به عاقبتى نیکو دست یافت.

جزئیات

عقلانیت و اعتدال، عنصر گمشده جوامع اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

از ویژگی های خالص بندگان از نظر قرآن، اعتدال است و اعتدال یعنی میانه روی و حد فاصل میان افراط و تفریط که از نظر قرآن این اعتدال در همه چیز مطلوب است، اما جوامع اسلامی چقدر به این امر پایبند هستند و آیا جنگ، درگیری و مشکلات زیادی که در جوامع مسلمان شاهد هستیم جز این نیست که اعتدال در این جوامع کمرنگ شده است و بیشتر بر اساس افراط و تفریط عمل می کنند!

جزئیات