#شیعیان روسیه

آشنایی با وضعیت شیعیان روسیه

۱۳۹۶ فروردین ۰۴

وضعیت جامعه شیعیان روسیه تحت تأثیر عواقب بیداری اسلامی در کشورهای عربی قرار گرفته است. حضور برخی از مسلمانان روسیه در گیرودار جنگ های داخلی عراق و سوریه به­ عنوان تروریست­های افراطی و تکفیری، دیدگاه روس ها را در خصوص تمام مسلمانان این کشور، چه شیعه و چه اهل سنت، تغییر داده است.

جزئیات