#منطق صلح و جنگ

جوادی آملی: جامعه امروز با ادبیات صلح آشنا نیست/ بعد از ۲۰ سال هنوز برخی بر طبل جنگ می کوبند

۱۳۹۶ فروردین ۰۷

صلح و دوستی نیاز اصلی بشر برای زندگی امن و آرام است. جامعه بدون صلح را نمی توان متصور بود اما امروز دنیا بیش از هرزمانی اسیر خشونت و جنگ و ناامنی است. چه چیزی مانع از این می شود که جوامع در صلح باشند؟

جزئیات