#کورش چهاردوری

خنجر روس‌ها آماده است! از ایران بی‌نیاز شوند، به ما خنجر می‌زنند

۱۳۹۶ فروردین ۰۷

ایران تا کی می تواند در این نبرد منطقه ای، روی روس ها حساب کند؟ من روسوفوبیا دارم! روس هراس هستم و اطمینانی به روس ها در مواضعی که اعلام می کنند، ندارم. روس ها سیاست دراز مدتی در منطقه ندارند. بنابراین ممکن است که در هر لحظه ای و با پولی کلان از هر ناحیه ای، موضع خود را تغییر دهند.

جزئیات