گوشی هوشمند

رواج گوشی‌های هوشمند و خطر گسست اجتماعی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

اگر هر چند دقیقه یک بار به گوشی خود سر می‌زنید یا آن را نزدیک ترین دوست خود می دانید، به تلفن همراه خود معتاد شده اید. بر اساس بررسی های انجام شده، چون سختی های زندگی امکان ارتباط نزدیک با دوستان و نزدیکان را همچون گذشته فراهم نمی کند، شبکه های اجتماعی و گوشی های هوشمند این خلأ را پر کرده و بهترین و سریع ترین راه برای ارتباط با دیگران شده اند.

جزئیات