#سیاست کشورهای اسلامی

تندروهای بی خانمان

۱۳۹۶ فروردین ۱۰

دکتر داود فيرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با مهرنامه مختصات و ویژگی‌های بنیادگرایی را به بحث گذاشت و تمدن فروريخته، استبداد داخلی و استعمار خارجی را سه ضلع مثلثی می داند که به چيزی دامن زده به نام «اسطوره بازگشت به خويشتن» که خود را در قالب احياگری نشان مي‌دهد و اين احياگری هم خيلی زود به بنيادگرايی مي‌انجامد.

جزئیات