#رسانه های اجتماعی

نظام اجتماعی ایران با گسل های چندگانه روبروست

۱۳۹۶ شهریور ۱۲

ایرانیان از شبکه های اجتماعی (تلگرام) و ابزار ارتباطی جدید (گوشی موبایل) خود بیش از هر چیز برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت استفاده می کنند و این درحالی است که طی سال های اخیر نهادهای رسمی و خانواده نقش خود در تربیت کودکان را بیش از قبل از دست داده اند!

جزئیات

بحران تنهایی انسان معاصر

۱۳۹۶ فروردین ۱۶

رسانه‌های اجتماعی انسان‌ها را به طور مجازی دور هم جمع می‌کنند اما در واقع آنها را به انزوای هرچه بیشتر می‌کشانند. انسان ها عمده تفریحات، خرید، گردش و حتی غذا خوردنشان در تنهایی صورت می گیرد و لذت با هم بودن و پر کردن خلا دیگران را با اشتراک عکس هایشان در صفحات مجازی پُر می کنند، همه ی اینها بیانگر تنهایی بی انتهای انسان هاست

جزئیات