#تربیت کودکان

با کودکان خود چگونه رفتار کنیم؟

۱۳۹۷ خرداد ۲۵

ما دوران صفر تا شش سالگی را بیشتر به چشم دورانِ مراقبت می نگریم تا تربیت. علی رغم افزایش سطح تحصیلات، اما نگاه پدران و مادران کم تر متوجه ظرافت های ویژه این دوره است. تلنگر به سطح آگاهی عمومی و نگرش خانواده ها نسبت به دوره کودکی موضوع نخستین میز گفت و گوی اندیشکده آموزش و پرورش عصر ایران بود. دکتر حسن عشایری، عصب شناس و استاد دانشگاه و دکتر شیوا دولت آبادی، روان شناس و فعال حقوق کودک، دو میهمان اندیشکده آموزش و پرورش عصر ایران در این گفت و گو بودند.

جزئیات

حکومت کودکان

۱۳۹۶ مهر ۲۰

کودکان امروز سوار بر اسب آرزوها به تمام آن‌چه که در کودکی می‌خواهند می‌رسند همین امر با گذشت سال‌ها آن‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. کودکانی که از تمام مواهب زندگی برخودار بوده اند، از نظر روانی شخصیت تکامل یافته‌ای ندارند و قادر به غلبه بر مشکلات در آینده نخواهند بود.

جزئیات

تأثیر رسانه های دیجیتال بر سلامت کودکان

۱۳۹۶ فروردین ۱۶

کودکان چه برنامه‌هایی را مشاهده می‌کنند؟ و تلویزیون چگونه بر مغز آنها تأثیر می‌گذارد؟ رسانه ابزاری دو وجهی است و به همان میزان که زمینه رشد و شکوفایی مخاطب را فراهم می کند، می تواند سبب گمراهی و تباهی او نیز گردد. در این میان کودکان آسیب پذیر ترین قشر هستند و از آنجا که قدرت تشخیص درست از غلط را ندارند، والدین باید بر آنان نظارت نموده و بکوشند تأثیر مخرب استفاده از تلویزیون و اینترنت را به حد اقل برسانند.

جزئیات