گفت و گو

وزارت خزانه داری آمریکا و آینده کشور

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

هم اکنون به جایی رسیده ایم که فروش نفت، هر نوع سرمایه گذاری خارجی، عملیات بانکی خارجی، عمده تجارت خارجی و واردات مواد غذایی و دارو تابع اخذ مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا است.

جزئیات

ضرورت گفت و گو در میان نخبگان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

ما در همه جنبه‌های زندگی به گفتگو نیاز داریم. برای مثال، جامعه مدنی با گفتگو شکل می‌گیرد و تنها با گفتگوهای جمعی می‌توان نیازهای اجتماعی را شناخت. ولی متأسفانه گفتگو در جامعه امروز پدیده ای رو به فراموشی است و تعامل اجتماعی چندانی میان مردم صورت نمی‌گیرد. درنتیجه خلاقیت‌ها نیز کم شده و جامعه به تعالی نمی‌رسد.

جزئیات