قرارداد بوئینگ و ایران

قرارداد بوئینگ؛ چارچوبی برای روابط ایران و آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بوئینگ نیاز به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد، فروش هواپیماهای نو و امن به طور اصولی به نفع مردم است و از همه مهم تر، حامی اشتغال در آمریکا است.

جزئیات