عفو از دیدگاه آیات و روایات

آثار عفو و بخشش در دنیا و آخرت

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

عفو از صفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته است. با به کار بردن این صفت در زندگی می توان از ثمرات دنیوی آن که داشتن سلامت روانی و جسمانی است بهره مند شویم، هم ردیف پرهیزکاران و متّقین قرار بگیریم و در آخرت از شفاعت رسول خدا بی نصیب نگردیم

جزئیات