اخلاق سیاسی در سیره پیامبر

ویژگی‌های «سیاستمدار اصلح» در سنت نبوی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

حفظ «کرامت مردم» از مؤلفه‌های سیاستمدار اصلح در سنت نبوی است. رسول اکرم(ص) به دور از رفتارهای پوپولیستی، بر حضور مردم در جریان تصمیمات جامعه تأکید داشتند. «مشورت و رایزنی» از ویژگی‌های یک سیاستمدار اصلح است که در سیره نبوی و آیات قرآن کریم بر آن تأکید بسیار شده است.

جزئیات