اهداف اسلام

پیامبری و پیام‌های ناشنیده

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

بعثت پیام‌هایی داشت که یا شنیده نشد و یا در کوتاه‌مدت به فراموشی سپرده شد؛ پیام‌هایی چون آزادی، امنیت، عدالت، اخلاق، کرامت و در یک کلمه به رسمیت شناختن هویت انسان بما هو انسان. دینی که هر بار مقرر می‌شد تا در خدمت انسان باشد اما با کمال تأسف توسط متولیان به انحراف می‌رود و انسان را به خدمت خویش می‌گیرد.

جزئیات