درمان افسردگی

ماه رمضان بستری بر مهار افسردگی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

همه‌ی مردم شادی را دوست دارند و همواره در زندگی خود، در پی ایجاد فضایی مناسب برای دست‌یابی به شادکامی و شادمانی هستند. اما شکست‌های ناگهانی و مکرر درست در مراحلی از زندگی که فرد موفقیت خویش را در آن انتظار می‌برده است، باعث تجربه‌ی افسردگی می‌گردد.

جزئیات

آمار مبتلایان به افسردگی در ایران رو به افزایش است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

برای همه ما پیش آمده که در برهه‌ای از زندگی دچار احساسات غیرقابل کنترل مانند ترس، افسردگی‌های خفیف یا اضطراب بسیار پریشان‌کننده و به‌اصطلاح اختلالات روانی شویم. موضوعی که اگر چه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته اما آمارها حاکی از این است که زنگ خطر هشدار و نگرانی به صدا درآمده است چرا که جدیدترین آمارها از وضعیت روانی و روحی جامعه اعلام بیش از ۹۰۰هزار ایرانی است که دچار اختلالات شدید روانی هستند.

جزئیات

افسردگی، زنگ خطر جامعه ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

افسردگی، استرس و اضطراب، مفاهیم اشنایی است که در جامعه ایران هر روز شیوع بیشتری می یابد و امارها از چند برابر شده ان در 30 سال اخیر دلالت دارد. نوشتار پیش رو ابتدا امارهای موجود را برررسی می کند و سپس به اسباب و دلایل و راه حل ان می پردازد.

جزئیات