#مضرات شبکه های اجتماعی

چگونه از مضرات شبکه های اجتماعی رهایی یابیم

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲

وابستگی به فضای مجازی و حضور مستمر در شبکه های اجتماعی به امری همه گیر بدل شده است؛ غافل از آنکه با هر ثانیه ای که صرف حضور در این شبکه ها می کنیم فرصت انجام یک کار مفید را از خود سلب نموده ایم؛ حال سؤال این است که چگونه می توان این عادت مضر را از خود دفع نمود؟

جزئیات