رابطه مذهب و سیاست

چرا روحانیان و رهبران دینی نباید در سیاست و احزاب ورود کنند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

قانونی در امریکا از سال 1954 میلادی به تصویب رسیده که بر اساس آن عبادتگاه‌ها که معاف از مالیات هستند نباید از احزاب و نامزدهای آنان در امور سیاسی حمایت کنند. این قانون متمم جانسون نام دارد. البته برخی از روحانیان امریکایی احساس می‌کنند که این محدودیتی غیرمنصفانه است. آن‌ها بر این باورند که باید از امکان جانبداری از نامزدها یا احزابی که توصیه می‌کنند برخوردار باشند. باوجود این، آنان از احتمال فسخ وضعیت معاف از مالیات به دلیل مداخله آنان در سیاست رنجیده‌خاطرند.

جزئیات