#ساده زیستی

آسودگی در ساده زیستی است

۱۳۹۷ فروردین ۱۰

خداوند متعال در قرآن کریم هدف از خلقت انسان را عبادت کردن و رسیدن به کمال و سعادت حقیقی معرفی کرده است. شرط رسیدن به کمال و سعادت تلاش و کوشش در این مسیر است و برای واداشتن انسان به تلاش مداوم، حب ذات را در وجود او قرار داده است. از سوی دیگر برای مهار نفس و جلوگیری از افراط در علاقه به دنیا، ایثار و فداکاری را به بشر هدیه نموده و زهد و ساده زیستی را به عنوان یکی از ارزش های اخلاقی و اصول اساسی زندگی به ایشان ارزانی داشته است.

جزئیات

ساده‌زیستی، راهکار آسایش و گشایش اقتصادی همگانی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰

به فرموده آیت‌الله سیدمحمد شیرازی ساده‌زیستی یکی از مهم‌ترین أمور زندگی است و انسانی که به این صفت خو گیرد، آسایش و آرامش را برای خود به ارمغان آورده است. تاریخ زندگی اهل‌بیت ـ علیهم السلام ـ نشان می‌دهد که ایشان علیرغم بی‌نیازی و توانگری هیچگاه ساده زیستی را ترک ننمودند و برماست که به آن بزرگواران تأسی جوییم.

جزئیات