دکتر مصطفی دلشاد تهرانی

آثار تربیت عقلانی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

همه برنامه‌ها و اقدامات تربيتى براى اين است كه انسان، عقلانى شود و به مرتبه كمال عقلى دست يابد، زيرا عقل موهبتى است الهى و نورى رحمانى كه پيامبر درونى انسان شمرده مى‌شود، چنانكه اميرمومنان على (ع) از آن چنين تعبير كرده است : «الْعَقْلُ رَسُولُ الْحَقِّ؛ عقل سفير حق است».

جزئیات

مشی اخلاقی امام علی(ع) در برخورد با مخالفان و دشمنان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در صحنه مبارزات سیاسی، آنجایی که بحث قدرت و مکنت پیش می آید، آنجایی که انسان در رویاروی با مخالفانش واقع می شود و آنجایی که جنگی پیش می آید؛ همه اینها بزنگاه هایی است که می تواند انسان را به بی اخلاقی بکشاند؛ اما تاریخ شاهد این است که امیرمومنان در این بزنگاه ها برجسته ترین و زیباترین صحنه های اخلاقی را عرضه کرد.

جزئیات

مشی امیرمؤمنان علی(ع) در بدست گرفتن حکومت

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

عده ای بر این باورند که می توانند به بهانه خدمت به نظام و مردم دروغ بگویند، اما نمی دانند همین که دروغ گفتند، دیگر فاسد و فاسق شدند و دیگر امکان ندارد که بتوانند خدمت کنند. حضرت علی(ع) هرگز از کسی به زور بیعت نگرفت و برای به دست آوردن حکومت، وعده نداد و با یک نظام اخلاقی برجسته بر سر کار آمد؛ مشی امیرمومنان علی(ع) این است که همه چیز را بگوید چراکه هیچ چیز مانند شفافیت در حکومت و مدیریت، فراهم کننده سرمایه اجتماعی نیست و یکی از عوامل جدی آسیب زننده به سرمایه اجتماعی، پنهان کاری است.

جزئیات