ایدئولوژیک اندیشی

خشونت برای چه؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

خشونت به یک معنا سلب عقلانیت و آزادی انسان هاست. کسی که هر موضوعی را واضح و مشخص شمرده و جواب همه مشکلات و مسائل را نزد خود بداند، ایدئولوژیک است و ایدئولوژیک اندیشی لزوما خشونت زاست؛ حال تفاوتی نمی کند که این ایدئولوژی مذهبی، لائیک، سکولار، سوسیال یا لیبرال باشد

جزئیات