دیپلماسی

مذاکرات سیاسی و حل منازعات

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

مذاکره بهترین روش برای حل و فصل منازعات و اختلافات داخلی و بین المللی و رسیدن به توافقی همه پسند است. اتخاذ تصمیمات یکجانبه و تحمیل خواست خود بر دیگران نه تنها گره گشای مشکلات نیست که می تواند به بحران هایی عمیق بینجامد. اما برای برخورداری از یک مذاکره موفق چه اصولی را باید مورد توجه قرار داد؟

جزئیات