#انتخابات ایران

مهم است چه کسی رئیس جمهور شود؟

۱۴۰۰ خرداد ۲۶

با توجه به سوابق و اظهارات رئیسی، در دوران ریاست جمهوری وی بعید است تغییرات عمده ای در سیاست های داخلی و خارجی ایران اتفاق بیافتد.

جزئیات

بیت و بورو

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۷

شاید عنوان این یادداشت برای شما کمی عجیب به نظر برسد اما کمی همدلی لازم است تا مفهومی را که در ذهن پرداخته‌ام به‌ طور دقیق منتقل کنم و از یکی از آفات نظام سیاسی ایران پرده بردارم. برای این منظور ابتدا لازم است دو واژه «بیت» و «بورو» را تعریف و تشریح کنم.

جزئیات