#دکتر داود فیرحی

پلیس و معیاری به نام وجدان عمومی

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۶

ویدئوی پخش شده «خشونت پلیس با یک شھروند» دردناک بود؛ چنانچه افکار عمومی را حساس و دامنه ھیجانات پیرامون آن را گسترده کرد. رویارو شدن با این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است. نکته نخست آن که ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که ھم از حیثیت و کرامت شھروند و ھم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر ھر کدام از این ارزش ھا برای ھرکدام از این دو نقش (شھروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می رود.

جزئیات

دین صلح و جهل مقدس

۱۳۹۶ مهر ۱۲

گفتگوی حاضر واکاوی مبانی نظری گروههای تندرویی نظیر داعش است. دکتر داوود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقدند در اسلام اگرچه با ترور مواجه بوده ایم اما تروریسم مبانی تئوریک فقهی ندارد و خشونتی که امروز در جهان اسلام شاهد هستیم وارداتی است. خشونتی که در این گروهها از باب ضرورت تئوریزه شده است و دلیل شرعی ندارد و یا اگر دلیلی شرعی هم برای آن بیاورند دلیل شرعی ثانویه است.

جزئیات

اخلاق در وضعيت صلح مسلح

۱۳۹۶ مرداد ۳۰

روياي صلح جاودانه جهانی كانت با توجه به شرايطی كه در آن به سر می بريم، چندان واقع نگرانه به نظر نمي‌رسد، در گوشه و كنار جهان به ويژه منطقه خاورميانه جنگ به انحای گوناگون در جريان است و از اين‌رو ضرورت دارد اگر نمی شود نجنگيد، دست‌كم با اخلاقيات جنگ آشنا شويم. اين موضوع نشستی بود كه عصر ديروز برگزار شد و در آن سعيد حجاريان و داود فيرحی هر يك به وجهی به اخلاقيات جنگ و صلح پرداختند. در ادامه گزارشی از اين سخنرانی ها از نظر میگذرد:

جزئیات

نقش حوزویان در انتخابات

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸

روحانیت و نهاد حوزه وظیفه شان دفاع از اساس مذهب است اما هربار خود را درگیر رقابتهای سیاسی و انتخاباتی می کنند غافل از اینکه جامعه ای که مذهبش دچار تنش شود خلقیاتش به هم می ریزد.

جزئیات