#پیروزی حسن روحانی

پیروزی وکیل بر قاضی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱

با اعلام رسمی وزیر کشور، حسن روحانی با کسب۲۳ میلیون ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای از مجموع ۴۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ رای در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پیروز شد.

جزئیات