برنامه دیدگاه

پروژه جهانی شدن و گسترش عدالت اجتماعی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

برنامه دیدگاه که با حضورحجت الاسلام شیخ مرتضی معاش مدیر مؤسسه مطالعاتی نبأ و پروفسور عبدالعزیز ساشادینا استاد دانشگاه جورج میسون آمریکا از شبکه امام حسین(ع) پخش شد، به موضوع جهانی شدن پرداخت و کوشید در گفت و گو با این کارشناسان به رابطه جهانی شدن و گسترش عدالت اجتماعی بپردازد.

جزئیات