#تربیت اسلامی

جایگاه روش ابتلا و امتحان در تربیت انسان

۱۳۹۹ فروردین ۱۷

نظام هستى بر ابتلا و امتحان استوار است و هر كه ادّعايى كند بايد بداند كه هزاران امتحان در پيش دارد

جزئیات

افق تربیت انسان

۱۳۹۷ خرداد ۲۹

امام علی (ع)، انسانِ نمونۀ دست یافته به غایت تربیت و واصل به هدایت و حکمت و سلامت را چنین معرّفی کرده است:

جزئیات

نقش سختیها و شداید در تربیت انسان

۱۳۹۶ خرداد ۰۳

هیچ انسانی یافت نمی شود که سراسر زندگی او با شادی و نشاط آمیخته باشد، بلکه اقتضای طبیعت و زندگی مادی، وجود مصایب و سختی هاست و نمی توان تنها، انتظار خوشی و شادمانی دائمی از آن داشت. مصیبت ها و ناکامی ها جزو جدایی ناپذیر زندگی دنیایی است، ولی بی شک وجود آنها سازندگی نیز به همراه دارد؛ زیرا انسان ها در رویارویی با مشکلات و تنگناهای زندگی آبدیده می شوند و مسیر رشد و تعالی را می پیمایند.

جزئیات