نيكولاس مادورو

چشم انداز مبهم کشوری با دو رییس جمهور

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

کمتر از یک دهه پیش ونزوئلا قدرتمندترین اقتصاد در میان کشورهای لاتین به شمار می رفت. این کشور به مدد دموکراسی نسبی و ذخایر نفت خود -که حتی از عربستان و ایران نیز فزونی دارد- مقصدی مطلوب برای کار و زندگی و کسب درآمد مهاجران محسوب می شد.

جزئیات