برژینسکی

برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، زمانی درگذشت که اسنادی از دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و ارتباط داماد ترامپ با مقامات روس‌ منتشر شده؛ یکی از زمان‌هایی که اگر مرگ پنجه در پنجه این ژئواستراتژیست لهستانی در‌نمی‌افکند، حتما یک‌ بار دیگر او در انتقاد از سیاست‌های روسیه به سخن درمی‌آمد. تولد در لهستان و مشاهده سرزمین‌گستری اتحاد جماهیر شوروی در آن‌ زمان موجب شد برژینسکی در همه سال‌های عمرش و در همه تحلیل‌هایش به نقش شوروی در حوادث جهان بپردازد.

جزئیات