#روش سیاسی امام علی(ع)

اندیشه سیاسی امام علی(ع)

۱۳۹۶ خرداد ۰۹

پیامبر آمد تا جامعه‌ را با پیام خود، یک جامعه‌ی اخلاقی کند و نه به اجبار، یک جامعه‌ی مسلمانی دینی. بعد از او خلفا به کشور گشایی روی اوردند اما امام علی (ع) با باز گشت به سیره نبوی بر اصلاح درون جامعه تمرکز کرد. علت این تصمیم را شفقنا در گفتگویی با دکتر عبدالله ناصری استاد تاریخ اسلام جویا شده است.

جزئیات