عبدالله ناصری

جهل مقدس، معلول الگو قرار دادن اسلام تاریخی است

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

«جهل مقدس»؛ این عنوانی که از دلِ تاریخ می‌آید، امروز هم گریبان بشر را گرفته است، هنوز طرد می‌کند و خون می‌ریزد و خشم روی خشم و درد روی درد می‌گذارد. عبدالله ناصری اعتقاد دارد که الگو قرار دادن اسلام تاریخی موجب بروز جهل مقدس است؛ به گفته وی در نبرد جهل مقدس و مقتضیات دینداری عصر مدرن، حتماً یا دومی پیروز خواهد شد یا تغییر آیین در جامعه پدیده‌ی فراگیری می‌شود.

جزئیات

پيام‌آور اخلاق

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

درباره جايگاه و منش پيامبر در تاريخ اسلام سخن‌های بسيار رفته است. بدون ترديد امروز همه مسلمانان خود را متعهد و مومن به تداوم ميراث و سنت و كتاب پيامبر مي‌دانند با اين وجود نبايد از اهميت شخصيت پيامبر به عنوان يك منادی رحمت و اخلاق در جامعه عربستان غافل شد. فيض حضوری كه با ميلاد ايشان آغاز شد.

جزئیات

اندیشه سیاسی امام علی(ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

پیامبر آمد تا جامعه‌ را با پیام خود، یک جامعه‌ی اخلاقی کند و نه به اجبار، یک جامعه‌ی مسلمانی دینی. بعد از او خلفا به کشور گشایی روی اوردند اما امام علی (ع) با باز گشت به سیره نبوی بر اصلاح درون جامعه تمرکز کرد. علت این تصمیم را شفقنا در گفتگویی با دکتر عبدالله ناصری استاد تاریخ اسلام جویا شده است.

جزئیات