کشورگشایی در اسلام

چرا علی(ع) روی به کشورگشایی نیاورد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

با نگاهی به تاریخ اسلام می بینیم که پیامبر اسلام(ص) به سران دیگر کشورها نامه‌هایی می‌نویسد و در دوره خلفا کشورگشایی می‌شود، اما در مقطع حکومت حضرت علی(ع) به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز ایشان بر درون جامعه‌ی اسلامی است. چرا ایشان چنین تصمیمی می‌گیرد و بر مرزهای داخل حکومت تمرکز می‌کند؟

جزئیات