دی جی کالا

تجارت الکترونیک بحرانی برای سازمان تجارت جهانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

پیشرفت تکنولوژی هر روز چهره ای نو به زندگی انسانها می بخشد و امروزه خود را با تجارت و ردوبدل شدن پول و کالا گره زده است. شرکتهایی مانند علی بابا و دی جی کالا ظهور یافتند و کالاها را ارزان و راحت به دست مشتریان می رسانند. سازمان تجارت جهانی چه رویکردی را برای این پدیده درپیش گرفته؟ در اینده این پارادایم به کجا می انجامد؟

جزئیات