#ناتوی عربی-اسلامی

تنش در روابط قطر و عربستان و تأثیر آن بر منطقه

۱۳۹۶ خرداد ۱۴

اختلافات دیرینه میان ریاض و دوحه از درگیری‌های سرزمینی و ارضی فراتر رفته و وارد عرصه ساختاری شده است، به طوری که این دو کشور در بسیاری موارد در سطح منطقه‌ای و بین المللی مواضعی متضاد و در تعارض با یکدیگر اتخاذ می‌کنند و در زمینه پرونده‌های منطقه‌ای نیز از جمله موضوع سوریه و نیز اخوان المسلمین اختلاف نظر جدی بايکديگر دارند. قطری‌ها از طریق شبکه بین المللي الجزیره به شدت به سعودی‌ها حمله می‌کنند و این اقدامات خشم سران سعودی را به همراه دارد.

جزئیات