شیعیان کشمیر

شیعیان کشمیر بر سر دوراهی

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

بر خلاف آن چه در هنگام اوج اعتراضات تابستان، در فضای مجازی و حتی تربیون های رسمی ایران مطرح شد، تاکنون شیعه کشی در کشمیر رخ نداده و اصولا شیعیان در معرض حملات نیروهای نظامی هندی نبوده اند.

جزئیات