#رسول جعفریان

اصول سیاست های امیرمؤمنان علی علیه السلام در طول حکومت

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱

یکی از ثمرات حکومت 5 ساله امیرمؤمنان(ع) به کارگیری سیاست هایی است که امام می کوشد اداره امور کشور و جریان های مهم اجتماعی را مطابق آنها تنظیم کند؛ سیاست های اسلامی که بر پایه ضوابط دینی و ارزش های انسانی شکل گرفته و امام حاضر نیست ذره ای از آنها عدول کند. در اینجا نمونه هایی از این سیاست ها را عنوان می کنیم:

جزئیات

خوارج چرا پدید آمدند؟

۱۳۹۶ تیر ۱۷

نبرد با خوارج، متفاوت با جَمَل و صفیّن بود، اما نتیجه و تأثیری که در ایجاد اختلاف در دنیای اسلام داشت، کم از آنها نبود. جمل و صفین ناشی از نوعی قدرت‌طلبی و انحراف بود؛ اما ماجرای خوارج، برخاسته از نوعی انحراف فکری، کجروی دینی و البته برخی از زمینه‌های اجتماعی و تربیتی بود. نوع تلقی خوارج از دین و الگوهای دینی متفاوت با چیزی بود که سایر مسلمانان به‌ویژه امام علی(ع) می‌شناختند.

جزئیات

رفتار و گفتار حکیمانه امام‌حسن مجتبي(ع)

۱۳۹۶ خرداد ۲۰

رسول اكرم (ص) در باره فرزندش حسن فرمودند: لو كان العقل رجلاً لكانَ الحسن. اگر عقل در مردى متجلى مى ‏شد آن مرد امام حسن (ع) بود. از اينجا مى ‏خواهم روى نكته ديگرى هم تكيه كنم آن اين كه اگر حكمت زاييده عقل باشد، ما امام حسن را بايد به جز شأن و مرتبت امامت، يك حكيم هم بدانيم.

جزئیات