راههای کسب موفقیت

چرا تغییر نمی‌کنیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

ترک سکون و سستی و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی، لازمه رشد و پیشرفت انسان است. ترس از شکست، افتادن در دام غرور و فقدان امکانات سه عاملی است که انسان را به حفظ وضع موجود راضی نگاه داشته و مانع از ایجاد تحول و حرکت به سمت تعالی می شود. پس بر آدمی است که با این موانع به مبارزه برخاسته و در گام اول تغییر را از خود شروع کند، تا از این طریق به جامعه ای بهتر و پیشرفته تر دست یابد.

جزئیات

اعتدال، شاه‌کلید موفقیت

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است که برای رسیدن به موفقیت باید به هر دو بعد اهمیت بخشیده و تمام تلاش خود را به برقراری تعادل بین آن دو معطوف نگاه دارد. بسیاری جنبه جسمانی و مادی را بر جنبه روحی و معنوی برتری می بخشند، حال آنکه کم توجهی به جنبه روحی سبب می شود توازنی که لازمه زندگی انسان است از بین رفته، زندگی را پوچ و بی معنی ببیند و ناامیدی بر او مستولی شود.

جزئیات

آیا نخبگان ساخته شکست‌ها هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

عموما مردم افراد موفق را خوش شانس میدانند یعنی افرادی که شرایط روزگار به طور اتفاقی انها را به جاه و مقامی رسانده اما با مطالعه سرگذشت انها می‌بینیم که با سختی ها و حتی شکستهای زیاد انها توانسته اند به درجات بالای علمی ویا اجتماعی برسند. نخبگان چگونه نخبه شدند؟

جزئیات