موفقیت

آیا نخبگان ساخته شکست‌ها هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

عموما مردم افراد موفق را خوش شانس میدانند یعنی افرادی که شرایط روزگار به طور اتفاقی انها را به جاه و مقامی رسانده اما با مطالعه سرگذشت انها می‌بینیم که با سختی ها و حتی شکستهای زیاد انها توانسته اند به درجات بالای علمی ویا اجتماعی برسند. نخبگان چگونه نخبه شدند؟

جزئیات