قطع رابطه قطر و عربستان

دعوای خانوادگی و ایران غریبه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

شرط عقل ایجاب می کند از اختلاف و بحرانی که دعوای تو نیست دور باشی. مضاعف بر آن اگر طرفین بحران، با فاصله نه چندان از هم، رقیب و یا دشمن تو باشند، این دور بودن، عین عقلانیت و دوراندیشی خواهد بود.

جزئیات