سیاست ایران در منطقه

ظهور سکولاریسم شیعه در برابر هلال شیعی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

کشورهای ایران، عراق و لبنان شاهد ظهور گروههای شیعه ای است که مخالف اسلام سیاسی بوده و خواستار دولت هایی سکولار هستند

جزئیات

چه چیز عامل پیوند ایران و گروههای نیابتی اش در منطقه است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

عموم مردم بر این باور هستند که آنچه گروههای تحت حمایت ایران را به این کشور پیوند می دهد، مذهب است؛ حال آنکه دفاع از حق حاکمیت ملی و مقابله با نفوذ بیگانگان نقش بسیار پررنگ تری از مذهب در ایجاد چنین پیوندی دارد.

جزئیات

دعوای خانوادگی و ایران غریبه

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

شرط عقل ایجاب می کند از اختلاف و بحرانی که دعوای تو نیست دور باشی. مضاعف بر آن اگر طرفین بحران، با فاصله نه چندان از هم، رقیب و یا دشمن تو باشند، این دور بودن، عین عقلانیت و دوراندیشی خواهد بود.

جزئیات