#آفت عقل

آثار تربیت عقلانی

۱۳۹۶ خرداد ۲۷

همه برنامه‌ها و اقدامات تربيتى براى اين است كه انسان، عقلانى شود و به مرتبه كمال عقلى دست يابد، زيرا عقل موهبتى است الهى و نورى رحمانى كه پيامبر درونى انسان شمرده مى‌شود، چنانكه اميرمومنان على (ع) از آن چنين تعبير كرده است : «الْعَقْلُ رَسُولُ الْحَقِّ؛ عقل سفير حق است».

جزئیات